سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مزایای مهم پرورش قارچ دکمه ای

 

از یک تن کاه خشک می توان حدود 2.5 تن کمپوست تهیه کرد که با این مقدار کمپوست می توان به طور متوسط 450 کیلوگرم قارچ تازه تولید کرد.همانطور که قبلا گفته شد تولید محصول طی چین های متعدد صورت می گیرد.معمولا بیشترین مقدار قارچ در چین اول و دوم برداشت می شود


مزایای مهم پرورش قارچ دکمه ای


از مزایای مهم پرورش قارچ دکمه ای می توان به بازده اقتصادی آ« اشاره کرد.تقریبا دو برابر خرجی که کرده اید به دست می آورید.پرورش قارچ به صورت صنعتی در سوله یا سالن پرورش و تولید قارچ نیاز به دستگاه هایی مانند مه پاش یا بخار ساز و تنظیم هوا دارد ولی در اتاق کوچک می توان این کارها را با ابتکارهای کوچک و با هزینه کم انجام داد.قارچ دکمه ای یکی از تازه واردها در میان سبد غذایی مردم می باشد که کم کم موارد استفاده قارچ در غذاها بیشتر شده است.از این رو می توان با پرورش قارچ در منزل کسب درآمد خوبی به راه انداخت

کیفیت قارچ با کیفیت کمپوست ،بذر و نحوه مدیریت سالن های پرورش قارچ رابطه مستقیم دارد.در کشورهای اروپایی که تکنولوژی پیشرفته در اختیار دارند میزان متوسط محصول قارچ بالغ بر 30 تا 40 کیلوگرم در متر مربع است.در کشور ما میزان برداشت قارچ بسیار متغیر و به حدود 6 تا 20 کیلوگرم در مترمربع می رسد.