سفارش تبلیغ
صبا ویژن

در ایر ان قارچ بیشتر به صورت تازه استفاده می شود

در ایر ان قارچ بیشتر به صورت تازه استفاده می شود و مقدار کمی از آن به صورت کنسرو نگهداری و به بازار عرضه می شود.قارچ تازه بیش از 48 ساعت در حرارات 20 درجه قابل نگهداری نیست اما می توان آنرا به مدت یک هفته در حرارات 4 درجه نگهداری کرد.

در ایر ان قارچ بیشتر به صورت تازه استفاده می شود


قارچ محصول بسیار ظریفی است و پس از برداشت قارچ به تدریج کیفیت خود را از دست می دهد.همچنین برداشت و نگهداری محصول باید با کمال دقت و مراقبت اجرا شود.وارد شدن هرگونه فشار و ضربه به قارچ باعث تغییر رنگ و قهوه ای شدن کلاهک قارچ شده و بازار پسندی آن را به شدت کاهش می دهد به منظور حفظ کیفیت قارچ رعیت نکات زیر هنگام برداشت قارچ توصیه می شود اول اینکه در هنگام برداشت قارچ دکمه ای باید توجه داشت که به کلاهک فشار زیادی وارد نکرد و یا از تماس بیش از حد دست با آن خودداری کرد نکته بعدی بهتر است که قارچها در هنگام برداشت و چیدن مستقیم درون ظرف بسته بندی قرار گیرند و از تجمع محصول به صورت توده و روی هم خودداری شود زیرا این عمل باعث وارد آمدن فشار به لایه های زیرین محصول و صدمه دیدن یا قهوه ای شدن آن خواهد شد قبل از برداشت محصول از آبیاری بستر خودداری کنید زیرا این عمل باعث پخش ذرات خاک بستر روی کلاهک قارچ و کثیف شدن آن می شود